ček

    Što je ček?

    Ček je vrijednosni papir zakonom propisanog oblika kojim trasant (izdavatelj čeka) nalaže trasatu (banci/drugoj financijskoj ustanovi) isplatu naznačene novčane svote imatelju – korisniku čeka (remitentu) iz pokrića (čekovni, tekući, žiro račun) koji trasant ima kod trasata. Vrste čekova: na donositelja, na ime,  na naredbu, blagajnički, prijenosni (virmanski), obračunski, barirani (prekriženi),  kreditni, putnički i dr. Izdavanje čeka bez pokrića, u nedostatku drugačijeg sporazuma s trasatom, krivično je djelo.