cesija

    Što je cesija?

    Cesija je ustupanje tražbine, prijenos tražbine s dosadašnjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), obično se izvršava ugovorom, a osnova joj može biti zakon ili sudska prinuda. Cesijom se ne mijenja pravo odnosno tražbina koja se ustupa, nego samo vjerovnik. Stari i novi vjerovnik sklapaju ugovor o cesiji, a nisu obvezni obavijestiti dužnika. Predmetom cesije mogu biti sve tražbine. Cesijom se ne može mijenjati sadržaj obveze.