cijena u sjeni

    Što je cijena u sjeni?

    Cijena u sjeni je prikriveni društveni granični trošak nekog dobra.