čisto javno dobro

    Što je čisto javno dobro?

    Čisto javno dobro je dobro koje nije konkurentno i nije isključivo u potrošnji.