cjenovna elastičnost ponude

    Što je cjenovna elastičnost ponude?

    Cjenovna elastičnost ponude je apsolutna vrijednost postotne promjene ponuđene količine podijeljena postotnom promjenom cijena.