Coaseov teorem

    Što je Coaseov teorem?

    Coaseov teorem je postavka prema kojoj se, kada su transakcijski troškovi zanemarivi, učinkovito rješavanje problema eksternalija postiže sve dok su nekome dodijeljena vlasnička prava, neovisno o tome kome su dodijeljena.