deficit

    Što je deficit?

    Deficit je manjak, gubitak; negativna razlika između prihoda i rashoda. Proračunski deficit nastaje kad su proračunski prihodi manji od proračunskih rashoda. Takav se deficit obično pokriva zajmovima, izdavanjem državnih obveznica, ili zaduženjem države kod emisijske banke. Podmirivanje javnih rashoda, koji nisu pokriveni javnim prihodima te ih država financira emisijom novca ili nekim zaduženjem, naziva se deficitarnim financiranjem. U međunarodnim gospodarskim odnosima, deficit trgovinske bilance proizlazi iz viška uvoza nad izvozom. Deficit platne bilance nastaje kad ukupna tekuća primanja u nekoj godini ne pokrivaju ukupne tekuće rashode prema inozemstvu. Deficit platne bilance uvjetuje zaduživanje kod stranih zemalja ili odljev monetarnih rezervi (deviza i zlata).