deflacija

    Što je deflacija?

    Deflacija je pad opće razine cijena, smanjenje agregatne potražnje. Deflacijska politika je svjesna politika vlade u slučaju veće ukupne ponude od ukupne potražnje, radi korekcije bilance plaćanja i smanjenja opće razine cijena. Najčešće su deflacijske metode povećanje poreza i manja javna potrošnja.