deprecijacija

    Što je deprecijacija?

    Deprecijacija je obezvrjeđenje novca; očituje se padom kupovne moći novca na domaćem tržištu, što je povezano s inflacijom, porastom cijene zlata, ili nekog drugog valutnog standarda, ili padom vrijednosti neke valute na stranom tržištu, izraženom preko tečaja u drugoj valuti.