dionica

    Što je dionica?

    Dionica je ili vrijednosni papiri koji predstavljaju idealni dio osnovne glavnice nekog dioničkog društva. Dionica je zapravo skup svih prava i obveza vezanih za članstvo u dioničkom društvu, a isprava o dionici je vrijednosni papir, kojom je izraženo članstvo i s njim povezana prava i obveze. Dionicama dioničko društvo osigurava svoju osnovnu glavnicu. One osiguravaju vlasnicima udio u poslovnom rezultatu (dobiti) dioničkog poduzeća, a u slučaju likvidacije poduzeća, udio u likvidacijskoj masi poduzeća poslije podmirenja interesa njegovih vjerovnika.