diskontna stopa

    Što je diskontna stopa?

    Diskontna stopa je kamatna stopa koja se primjenjuje za izračunavanje sadašnje vrijednosti.