diskontni faktor

    Što je diskontni faktor?

    Diskontni faktor je broj kojim se mora podijeliti iznos budućeg dohotka kako bi se izračunala njegova sadašnja vrijednost. Ako je kamatna stopa r, a dohodak se dobiva u T budućih razdoblja, diskontni je faktor (1+r)T.