dividenda

    Što je dividenda?

    Dividenda je raspodijeljena dobit poduzeća dioničarima zasnovana na broju i vrsti dionica u njihovom vlasništvu.