djelomični porez na faktore

    Što je djelomični porez na faktore?

    Djelomični porez na faktore je porez koji se nameće samo na određene oblike upotrebe nekoga proizvodnog faktora.