dobro posebne namjene

    Što je dobro posebne namjene?

    Dobro posebne namjene je ili meritorno dobro, dobro koje mora biti dostupno čak i ako ga pojedinci ne potražuju.