dodana vrijednost

    Što je dodana vrijednost?

    Dodana vrijednost je razlika između vrijednosti prodaje i troška kupljenih materijalnih inputa.