dohodak

    Što je dohodak?

    Dohodak je razlika primitaka i izdataka nastalih tijekom poreznog razdoblja.