doprinosi

    Što je doprinosi?

    Doprinosi je vrsta javnih prihoda kod kojih je pružena usluga razmjerna plaćenom doprinosu. Doprinosi se ubiru iz plaće i na plaću (tj. na teret zaposlenika i na teret poslodavca), te se skupljaju u izvanproračunskim fondovima putem kojih se financira socijalno osiguranje građana (mirovinski fondovi i fondovi zdravstvene zaštite).