dotacija

    Što je dotacija?

    Dotacija je novčani iznos koji se dodjeljuje nekoj zajednici, gospodarskoj organizaciji, ustanovi, pojedincu itd. kad im prihodi nisu dovoljni za pokriće rashoda ili kad im se želi pomoći u rješavanju problema. Obično se primalac obvezuje da će dotaciju utrošiti svrhovito.