društvena diskontna stopa

    Što je društvena diskontna stopa?

    Društvena diskontna stopa je stopa po kojoj je društvo voljno razmijeniti sadašnju potrošnju za buduću.