dug

    Što je dug?

    Dug je ukupni iznos dugovanja u određenom trenutku; zbroj svih dotadašnjih deficita. Pasivna strana u obveznopravnom odnosu vjerovnik-dužnik, koja iskazuje obvezu jedne osobe ili strane drugoj osobi ili strani kao rezultat njihovog prethodnog sporazuma; novčana obveza dužnika; količina novca što je jedna strana duguje drugoj kao posljedicu transakcije u kojoj je na temelju usmenog ili pismenog ugovora ili sporazuma vrijednost prešla na dužnika.