dvostruko oporezivanje

    Što je dvostruko oporezivanje?

    Dvostruko oporezivanje je oporezivanje dobiti najprije na razini poduzeća, a kasnije i na razini pojedinca, nakon isplate dividende, u sklopu poreza na dohodak.