EBIT

    Što je EBIT?

    EBIT je (engl. Earnings Before Interest and Taxes) profit prije nego što se oduzme kamata i porez na dobit.