EBITDA

    Što je EBITDA?

    EBITDA je (engl. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) profit prije nego što se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija. Računa se iz bilanci uspjeha (Income Statement, Profit and Loss Statement). EBITDA marža je omjer EBITDA/poslovni prihodi.