ekonomika javnog sektora

    Što je ekonomika javnog sektora?

    Ekonomika javnog sektora je vidjeti javne financije.