ekonomski rast

    Što je ekonomski rast?

    Ekonomski rast je povećanje ukupne proizvodnje u nekoj državi tijekom određenog vremena, a koje se uglavnom mjeri godišnjom stopom porasta realnog BDP-a te zemlje. Obično se izražava u novcu. Ekonomski razvitak širi je pojam od ekonomskog rasta, jer obuhvaća proces gospodarskoga rasta uz poboljšavanje standarda i kvalitete života ljudi povećanjem dohotka po stanovniku (per capita), te mijenjanje gospodarske i socijalne strukture.