financije

    Što su financije?

    Financije su 1. novčana sredstva kojima raspolaže pravna ili fizička osoba radi obavljanja vlastitih funkcija i ostvarivanja vlastitih ciljeva; 2. djelatnost usmjerena na određene ekonomske ili političke smjernice, na prikupljanje i trošenje novca; novčana strana svakog posla; 3. dio ekonomskih znanosti koji proučava prikupljanje, raspodjelu, preraspodjelu i trošenje novčanih sredstava, a dijeli se na poslovne financije ili financije poduzeća ili mikrofinancije te na javne ili društvene financije.