fond

    Što je fond?

    Fond je zaliha prikupljenih materijalnih dobara ili izdvojenih novčanih sredstava namijenjenih određenoj svrsi. Najčešće se pod ovim izrazom misli na novčane fondove koje gospodarski subjekti i društvene ustanove prikupljaju i troše prema njihovoj namjeni. Svako poduzeće i društvena zajednica raspolažu određenim fondovima koji omogućuju njihovu djelatnost i osiguravaju potrebne uvjete rada i života njihovih pripadnika. Govorimo o fondovima poduzeća, ustanova, užih teritorijalno-političkih jedinica i o fondovima društva kao cjeline.