gospodarski rast

    Što je gospodarski rast?

    Gospodarski rast je povećanje ukupne proizvodnje neke države tijekom vremena koje se uglavnom mjeri godišnjom stopom porasta realnog DBP-a te zemlje. Obično se izražava u novcu, mada u gospodarstvima s velikim nenovčanim sektorom ili nezabilježenom potrošnjom vlastite proizvodnje (npr. potrošnja poljoprivrednih proizvoda u selima) može rasti nacionalni proizvod i bez iskazivanja porasta zabilježene razine. Ekonomski (gospodarski) razvitak je širi pojam te obuhvaća proces gospodarskoga rasta uz poboljšavanje standarda i kvalitete života ljudi povećanjem dohotka po stanovniku (per capita), te mijenjanje gospodarske i socijalne strukture.