gospodarstvo

    Što je gospodarstvo?

    Gospodarstvo je ukupnost dobara i proizvodnih mogućnosti države, naroda ili kakve druge ljudske zajednice; raspolaganje i upravljanje dobrima i mogućnostima pojedinca ili zajednica radi zadovoljavanja njihovih potreba. U širem smislu, gospodarstvo označuje i razboritu uporabu dobara i mogućnosti (pribavljanje, proizvodnju i upotrebu dobara) te sustav ustanova i pravila, kojima se postižu svrhe gospodarstva. Raspolaganje dobrima i mogućnostima može biti privatno (kada privatne osobe raspolažu vlastitim imutkom), ili javno (kada dobrima raspolažu javne vlasti za opću korist). Prema tome razlikujemo privatno i javno gospodarstvo. Ukupno gospodarstvo jedne nacije, države – privatno i javno – tvori narodno gospodarstvo.