gotovinska kartica

    Što je gotovinska kartica?

    Gotovinska kartica je bankovna kartica koja se koristi isključivo za podizanje gotovine na bankomatima ili blagajnama.