interna stopa prinosa

    Što je interna stopa prinosa?

    Interna stopa prinosa je diskontna stopa pri kojoj je neto sadašnja vrijednost projekta jednaka nuli.