kamata

    Što je kamata?

    Kamata je cijena upotrebe tuđih novčanih sredstava za određeno razdoblje. Kamatna stopa (kamatnjak) jest postotak duga što ga u nekom razdoblju dužnik treba platiti vjerovniku. Fiksna kamatna stopa nosi zajmodavcu stalni postotak prinosa, neovisno o tržišnim okolnostima. Promjenjiva kamatna stopa mijenja se ovisno o promjenama tržišnih faktora, inflaciji i očekivanjima. Za izračunavanje kamata koristi se jednostavni i složeni kamatni račun. Kamata, kao naknada koju dužnik plaća za pozajmljenu glavnicu, uvijek se obračunava za neko temeljno razdoblje (vrijeme ukamaćivanja ili razdoblje kapitalizacije), koje se propisuje zakonom ili definira ugovorom. Kamate se mogu obračunati na kraju (dekurzivni obračun kamata) ili na početku razdoblja ukamaćivanja (anticipativni obračun kamata). Za izračunavanje kamata koristi se jednostavni i složeni kamatni račun.