kamatna stopa (kamatnjak)

    Što je kamatna stopa (kamatnjak)?

    Kamatna stopa (kamatnjak) je izražava se u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala. Kamatna stopa (kamatnjak) je postotak duga što ga u nekom razdoblju dužnik treba platiti vjerovniku. Fiksna kamatna stopa nosi kreditoru stalni postotak prinosa, neovisno o tržišnim okolnostima. Promjenjiva kamatna stopa mijenja se ovisno o promjenama tržišnih faktora, inflaciji i očekivanjima.