kapitalizacija

    Što je kapitalizacija?

    Kapitalizacija je proces u kojemu se tok poreznih obveza ugrađuje u cijenu imovine.