kontrolirana skrb

    Što je kontrolirana skrb?

    Kontrolirana skrb je različiti programi zdravstvene skrbi u kojima se cijene zadržavaju na niskoj razini kontrolom ponude usluga i njihovih cijena.