kredit

    Što je kredit?

    Kredit je vidjeti zajam.