kreditna kartica

    Što je kreditna kartica?

    Kreditna kartica je bankovna kartica vezana uz kreditni račun odobren od strane banke, omogućuje naknadno plaćanje za kupljene proizvode putem otplate kredita.