Lindahlove cijene

    Što su Lindahlove cijene?

    Lindahlove cijene su dio poreza što ga neki pojedinac mora platiti po jedinici javnog dobra.