menadžer

    Što je menadžer?

    Menadžer je osoba koja radi na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim poduzećima, u kojima kreira i provodi poslovnu politiku. U pravilu to je rukovoditelj najvažnijih službi poduzeća. Menadžer organizira i koordinira izvršenje radnih zadataka, nadgleda njihovo provođenje i motivira zaposlene. Tim aktivnostima nastoji udovoljiti ciljevima organizacije: održati i povećati proizvodnost i dobit, zadovoljiti promjenjive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promjene u radni proces.