mjenica

    Što je mjenica?

    Mjenica je vrijednosni papir propisanoga oblika, koji sadržava obvezu na isplatu određene svote novca. Mjenica može biti trasirana ili vlastita. Kod trasirane mjenice, izdavatelj mjenice (trasant) nalaže drugoj osobi (trasatu) da bezuvjetno, u roku naznačenom na mjenici, isplati označenu svotu vjerovniku (remitentu), ili da to učini po njegovoj naredbi. Kod vlastite mjenice izdavatelj se obvezuje da će o dospijeću sam platiti mjeničnu svotu vjerovniku. Mjenica ide u red trgovačkih vrijednosnih papira koji imaju važno značenje u međunarodnom prometu, jer se njome vrše međunarodna plaćanja.