monopol

    Što je monopol?

    Monopol je tržište na kojemu postoji samo jedan prodavač nekog dobra.