nelikvidnost

    Što je nelikvidnost?

    Nelikvidnost je nedostatak tekućih (likvidnih) sredstava. Treba ju razlikovati od insolventnosti. Insolventno je poduzeće koje duguje više nego što potražuje.