neslužbeno gospodarstvo

    Što je neslužbeno gospodarstvo?

    Neslužbeno gospodarstvo je ekonomske aktivnosti koje su zakonite ili nezakonite, a skrivene su od poreznih vlasti.