novac

    Što je novac?

    Novac je roba koja čini vrijednosni ekvivalent svake druge robe i obavlja četiri funkcije: služi kao sredstvo razmjene, obračunska jedinica (mjera vrijednosti i mjerilo cijena), standard odgođenih plaćanja i sredstvo štednje. U međunarodnim plaćanjima novac obavlja funkciju “svjetskog novca”, a za obavljanje te funkcije mora biti međunarodno priznat.