obrtni kapital

    Što je obrtni kapital?

    Obrtni kapital je razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza tvrtke. U praksi se još naziva i neto radni kapital. Obrtni kapital uvjet je likvidnosti i financijske stabilnosti tvrtke te u biti daje odgovor o tome koliko je likvidne imovine tvrtki na raspolaganju za održavanje i širenje poslovanja. Vrijednost obrtnog kapitala može biti pozitivna ili negativna, a ovisi o strukturi imovine i dugova tvrtke.