očekivana korisnost

    Što je očekivana korisnost?

    Očekivana korisnost je prosječna korisnost svih mogućih neizvjesnih ishoda koja se izračunava tako da se korisnost svakog ishoda ponderira s vjerojatnošću njegova ostvarivanja.