oporeziva ostavina

    Što je oporeziva ostavina?

    Oporeziva ostavina je bruto ostavina umanjena za troškove sređivanja ostavine, dospjele dugove i dobrotvorne donacije.