ovrha

    Što je ovrha?

    Ovrha je prisilna naplata duga.