participacija

    Što je participacija?

    Participacija je fiksni iznos koji osiguranik plaća za zdravstvene usluge.